Zapytania o cenę

08.07.2022 r.: Informacja o zapytaniu o cenę nr 12/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 12/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu  pt. „Start do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0413/19  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:
1. Zapytanie o cenę nr 12/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19
2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie)


11.02.2022 r.: Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 11/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu pt. „Start do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0413/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zapraszamy do składania swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:
1. Zapytanie o cenę nr 11/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19
2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań


06.12.2021 r.: Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 10/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu pt. „Start do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0413/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zapraszamy do składania swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:
1. Zapytanie o cenę nr 10/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19
2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań


13.09.2021 r.: Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 9/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu pt. „Start do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0413/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zapraszamy do składania swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:
1. Zapytanie o cenę nr 9/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19
2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań


25.08.2021 r.: Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 8/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu pt. „Start do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0413/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zapraszamy do składania swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:
1. Zapytanie o cenę nr 8/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19
2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań


17.08.2021 r.: Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 7/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Start do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0413/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zapraszamy do składania swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:
1. Zapytanie o cenę nr 7/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19
2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań


15.06.2021 r.: Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 6/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Start do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0413/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zapraszamy do składania swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:
1. Zapytanie o cenę nr 6/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19
2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań


30.04.2021 r.: Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 5/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Start do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0413/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zapraszamy do składania swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:
1. Zapytanie o cenę nr 5/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19
2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań


20.04.2021 r.: Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 4/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia egzaminu w ramach projektu pt. „Start do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0413/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zapraszamy do składania swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:
1. Zapytanie o cenę nr 4/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19
2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań


11.02.2021 r.: Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 3/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Start do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0413/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zapraszamy do składania swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:
1. Zapytanie o cenę nr 3/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19
2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań


01.02.2021 r.: Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 2/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Start do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0413/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zapraszamy do składania swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:
1. Zapytanie o cenę nr 2/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19
2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań


17.12.2020 r.: Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 1/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, dotyczące określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Start do zatrudnienia” nr RPSL.07.01.03-24-0413/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Zapraszamy do składania swoich ofert cenowych. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:
1. Zapytanie o cenę nr 1/RR/RPSL.07.01.03-24-0413/19
2. Formularz cenowy oraz Oświadczenie o braku powiązań