Aktywni i wykwalifikowani

Projekt „Aktywni i wykwalifikowani” nr ____________________ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania ________________.

Kontakt

Biuro projektu:
ul. Karola Darwina 17
43-600 Jaworzno

Numery kontaktowe:
509 681 574
503 149 537

e-mail: aktywni-wykwalifikowani@atforum.pl