2/KKPO/2017

Zapraszamy do składania ofert zgodnie z treścią zapytania 2/KKPO/2017:

Dostawa materiałów dydaktycznych do szkoleń TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w ramach projektu „KKPO – Kompleksowy Komputerowy Program Odnowy”

Poniżej wszystkie dokumenty do pobrania:
1. SIWZ
2. Załącznik nr 1 – Oferta
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie

W przypadku pytań związanych z zamówieniami zapraszamy do kontaktu.