50 twarzy DIGCOMPA. Zintegrowany projekt wsparcia w zakresie TIK

Logotypy unijne: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Pomorze Zachodnie

„50 twarzy DIGCOMPA. Zintegrowany projekt wsparcia w zakresie TIK”
– projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii
informacyjno-komunikacyjnych

Masz ukończony 25 rok życia?
Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?
Mieszkasz w województwie zachodniopomorskim?
Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?
W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa w projekcie

  • ukończony 25 rok życia,
  • posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe),
  • chęć podniesienia kompetencji,
  • miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich, obszarów Specjalnej Strefy Włączenia woj. zachodniopomorskiego,
  • brak znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Sposób organizacji szkoleń

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: biuro@atforum.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 690 877 722. Biuro projektu znajduje się w Choszcznie przy ul. Piastowskiej 2.

Do pobrania

Regulamin projektu. Przycisk pobierz
Formularz rekrutacyjny. Przycisk pobierz
Karta oceny formularza. Przycisk pobierz
Słownik pojęć. Przycisk pobierz
Harmonogram szkoleń. Przycisk pobierz

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Działanie 08.10 Wsparcie osób dorosłych, Osi Priorytetowej VIII Edukacja,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020