Porady i skróty klawiszowe

1. Szybkie przechodzenie między arkuszami

Aby szybko przejść do innego arkusza w skoroszycie, który zawiera ich znaczną ilość, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na pasku nawigacyjnym i z menu kontekstowego wybrać nazwę właściwego arkusza.

2. Szybkie przenoszenie komórki do innego arkusza
• Zaznacz komórkę lub zakres komórek, które chcesz przenieść do innego arkusza.
• Lewym przyciskiem myszy chwyć za brzeg zaznaczonego obszaru.
• Trzymając wciśnięty przycisk Alt najedź myszą na zakładkę arkusza, do którego chcesz przenieść te komórki.
• Puść komórki w dowolnym miejscu arkusza.

3. Poruszanie się między arkuszami przy użyciu klawiatury
Aby przejść o jeden arkusz do przodu naciśnij Ctrl+PgD, zaś o jeden arkusz do tyłu Ctrl+PgU

4. Przechodzenie na początek lub koniec obszaru

Aby przejść szybko (bez przewijania arkusza – w przypadku dużego zakresu komórek) na koniec lub początek zakresu kliknij dwukrotnie na dolnej krawędzi aktywnej komórki lub odpowiednio na górnej. W sytuacji pokazanej na rysunku kliknięcie na dolnej krawędzi komórki A3 spowoduje przejście do komórki A8.

5. Magiczny przycisk Ctrl
Przeciąganie dowolnego obiektu (komórki, wykresu, rysunku) z wciśniętym przyciskiem Ctrl powoduje jego skopiowanie. Funkcja ta działa również w Wordzie.

6. Dokładne przesuwanie obiektów graficznych
Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad przemieszczaniem obiektów graficznych (wykres, rysunek), to:
• Naciśnij przycisk Ctrl
• Przy wciśniętym przycisku Ctrl zaznacz obiekt graficzny klikając na nim.
• Użyj przycisków kursora do sterowania położeniem obiektu.

7. Liczba jako tekst
Aby liczba była traktowana jako tekst poprzedź ją znakiem apostrofu (’).

8. Szybkie zaznaczanie całej kolumny lub całego wiersza
Aby szybko zaznaczyć całą kolumnę użyj kombinacji klawiszy Ctl+Spacja. Jeśli zaś chcesz zaznaczyć cały wiersz użyj kombinacji Shift+ Spacja.

9. Wstawianie nowego arkusza
Aby szybko wstawić nowy arkusz naciśnij kombinację przycisków Shift+F11.

10. Funkcja znajdź/zamień tekst
Kolejnym bardzo przydatnym narzędziem podczas edycji dokumentu jest narzędzie służące do wyszukiwania wybranego słowa lub frazy. Narzędzie to nazywa się Znajdź/Zamień. Znajduje się ono na Wstążce w bloku Edytowanie → Znajdź lub wykorzystując skrót klawiszowy CTRL+F. W polu Znajdź wpisujemy szukane słowo, w polu zamień słowo, które chcemy uzyskać. Następnie klikamy zamień lub zamień wszystko.

11. Ciekawe skróty klawiszowe EXCEL
CTRL+C kopiuj
CTRL+V Wklej
CTRL+X Wytnij
CTRL + klawisz strzałki (odpowiednie w prawo, w lewo, w dół, w góre) – przenosi nas do ostatniej kolumny (lub ostatniej użytej), ostatniego wiersza (ostatniego użytego)
CTRL+HOME – zawsze przenosi nas do pierwszej komórki w arkuszu/
CTRL+END – do ostatniej wykorzystanej komórki (dokładnie przecięcia ostatniego wykorzystanego wiersza z ostatnią wykorzystana kolumną)
CTRL+F4 Zamknij okno
ALT+F4 Koniec programu Excel
CTRL+1 Formatuj komórki
CTRL+B lub CTRL+2 Pogrubienie
CTRL+I lub CTRL+3 Kursywa
CTRL+U lub CTRL+4 Podkreślenie
CTRL+F3 Definiuje nazwę
SHIFT+F3 Wyświetla Kreatora funkcji
F2 Uaktywnia pasek formuły

12. Ciekawe skróty klawiszowe WORD
CTRL+C kopiuj
CTRL+V Wklej
CTRL+X Wytnij
CTRL+B Pogrubienie
CTRL+I Kursywa
CTRL+U Podkreślenie
CTRL+N Utworzy nowy dokument
CTRL+O Otworzy dokument
CTRL+S Zapisz dokument
CTRL+F znajduje tekst lub fragment tekstu
DELETE usuwa cały zaznaczony wyraz lub znaki a prawo od kursora
BACKSPACE usuwa znaki na lewo od kursora
CTRL + BACKSPACE usuwa wyraz na lewo od kursora
CTRL + DELETE jeśli interesuje cię usunięcie wyrazu na prawo od kursora
SHIFT + ENTER wstawia twardy enter (dzieli wiersz, nie dzieli akapitu)
CTRL + ENTER wstawia podział strony
CTRL+Q usuwa formatowanie akapitu