Witaj w świecie TIK!

Logotypy unijne: Fundusze Europejskie

„Witaj w świecie TIK!”
– projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii
informacyjno-komunikacyjnych

Masz ukończony 25 rok życia?
Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?
Mieszkasz w województwie mazowieckim?
Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?
W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Projekt jest adresowany do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • mają miejsce zamieszkania, pracy lub nauki w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego,
  • nie posiadają znajomości obsługi TIK na poziomie A (Digital Competence Framework),
  • posiadają niskie kwalifikacje: do ISCED 3 włącznie,
  • z własnej inicjatywy zgłaszają chęć nabywania / uzupełnienia / podwyższenia umiejętności w zakresie TIK,
  • nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015.

Sposób organizacji szkoleń

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: biuro@atforum.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 690 877 725. Biuro projektu znajduje się w Nieporęcie przy ul. Jana Kazimierza 279.

Do pobrania

Regulamin projektu. Przycisk pobierz
Formularz rekrutacyjny. Przycisk pobierz
Karta oceny formularza. Przycisk pobierz
Słownik pojęć. Przycisk pobierz
Harmonogram szkoleń (grupy 15-21). Przycisk pobierz

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Działanie 10.2. Kompetencje kluczowe osób dorosłych,
Osi Priorytetowej 10. EDUKACJA dla rozwoju regionu,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020