Profesjonalista w branży IT – edycja II

Projekt „Profesjonalista w branży IT – edycja II” nr RPSL.11.03.00-24-0148/21 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Okres realizacji projektu: od 1 maja 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Celem projektu jest uzyskanie  kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy przez min. 80% z grupy 239 osób dorosłych  z terenu woj. śląskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

Wartość projektu: 2 494 263,75 PLN.

Dofinansowanie projektu: 2 244 837,37 PLN
(w tym: środki unijne: 2 120 124,19 PLN, Krajowe środki publiczne: 124 713,18 PLN)

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 18 roku życia (od dnia 18 urodzin) pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniach oferowanych w ramach niniejszego projektu.

Każdy uczestnik / uczestniczka projektu ma do wyboru jeden z poniższych tematów szkolenia zawodowego z branży IT:

 1. Grafika komputerowa,
 2. Akademia Social Media,
 3. Podstawy programowania (JAVA SCRIPT, PHYTON, PHP, KOTLIN – do wyboru dla danej grupy szkoleniowej będzie jeden język programowania, zależnie od potrzeb zidentyfikowanych przed szkoleniem),
 4. Podstawy testowania oprogramowania.

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione bezpłatnie:

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji po szkoleniu.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na  terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie / ponadgimnazjalne, podstawowe lub gimnazjalne)
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety.
Kontakt

Rekrutacja:
e-mail: rekrutacja.projekt@atforum.pl
numery kontaktowe: 795 501 714 lub 517 921 652 lub 880 789 347 lub 505 454 504

Biuro projektu:
ul. Stanisława Staszica 20
43-600 Jaworzno
e-mail: profesjonalistaIT@atforum.pl,
numer kontaktowy: 503 151 669,
godziny pracy: poniedziałek i środa 7:00-18:00; wtorek, czwartek i piątek 7:00-15:00.

Od dnia 08.03.2023 r. ulega zmianie adres biura projektu: 43-600 Jaworzno, ul. Staszica 20.

Informacja o dostępności biura projektu:
Informujemy, że w dniach 02.05.2023 r. oraz 09.06.2023 r. biuro projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 08.03.2023 r.
Regulamin uczestnictwa w projekcie (nieaktualny, obowiązujący do 07.03.2023 r.)
Regulamin uczestnictwa w projekcie (nieaktualny, obowiązujący do 16.11.2022 r.)
Regulamin uczestnictwa w projekcie (nieaktualny, obowiązujący do 25.07.2022 r.)
Aneks do regulaminu z dnia 08.03.2023 r.
Aneks do regulaminu z dnia 17.11.2022 r.
Aneks do regulaminu z dnia 26.07.2022 r.
Formularz zgłoszeniowy
Załącznik do Formularza zgłoszeniowego – oświadczenie o wykształceniu
Załącznik do Formularza zgłoszeniowego – zaświadczenie pracodawcy
Załącznik do Formularza zgłoszeniowego – zaświadczenie placówki oświatowej

Harmonogramy aktualnie realizowanych szkoleń: