KRUK – Kompleksowy Rozwój Umiejętności Komputerowych

Logotypy unijne: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Informacje o projekcie

Centrum szkoleniowo-egzaminacyjne ATForum serdecznie zaprasza osoby zamieszkujące woj. wielkopolskie do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest zwiększenie kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji TIK, z miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców woj. wielkopolskiego. W ramach projektu przeprowadzane są szkolenia z obsługi komputera i znajomości programów biurowych zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych – rama DIGCOMP.

Szkolenia komputerowe w Projekcie odbywają się według programu zajęć zgodnego z ramami kompetencji cyfrowych DIGCOMP (Digital Competence Framework) w zakresie 4 obszarów na poziomie A umożliwiających uzyskanie zewnętrznego certyfikatu:

 • Informacja,
 • Komunikacja,
 • Tworzenie treści,
 • Bezpieczeństwo.

Kurs jest doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy zaczynają dopiero przygodę z komputerami, jak i dla tych który chcą ugruntować dotychczasową wiedzę, zdobyć umiejętności szybkiego i sprawnego wykonywania ćwiczeń oraz zadań w aplikacjach komputerowych.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu zgodnego z ramą DIGCOMP

 • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie oraz na Świecie.

Sposób organizacji

Kursy organizowane s± w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia mogą być realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Czas trwania projektu: do 30.11.2016r.

Formalne warunki uczestnictwa w projekcie

 • wiek: ukończony 25 rok życia,
 • posiadają niskie kwalifikacje: do ISCED 3 włącznie,
 • z własnej inicjatywy podnoszących kompetencje,
 • mające miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Wielkopolski w miejscowościach do 100 tys. (bezdomni: przebywający na w/w terenie),
 • nie uczestniczyły we wsparciu LLL (Long Live Learning) w ramach PO KL,
 • bez udokumentowanej znajomości TIK w stopniu podstawowym.

Zapisy oraz dodatkowe informacje

Wszelkie pytania dotycz±ce projektu prosimy kierować na adres: biuro@atforum.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z koordynatorem pod nr tel. 690 877 725.

Biuro projektu:
Żylice 31
63-900 Rawicz

Dokumenty do pobrania

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Przycisk pobierz
Zaktualizowany regulamin uczestnictwa w Projekcie (05.02.2016). Przycisk pobierz
Słownik głównych pojęć. Przycisk pobierz
Formularz rekrutacyjny. Przycisk pobierz
Karta oceny formularza. Przycisk pobierz