5/KKPO/2017

Zapraszamy do składania ofert zgodnie z treścią zapytania 5/KKPO/2017:

Usługa przeprowadzenia egzaminów oraz wydania certyfikatów zgodnych z ramą DIGCOMP w ramach projektu „KKPO – Kompleksowy Komputerowy Program Odnowy”

Poniżej wszystkie dokumenty do pobrania:
1. SIWZ
2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 – Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości ubiegania się o udział w postępowaniu

W przypadku pytań związanych z zamówieniami zapraszamy do kontaktu.